Aluplast

aluplast

  • 5 камерен профил;
  • – Ширина на каса 70мм;
  • – Ширина на крило 79мм;
  • – Обща височина на каса и крило 114мм;
  • – Височина на касата 65мм;
  • – Височина на крилото 57мм;
  • – Коефициент на топлопроводимост Uf= 1,3 W/m2K;
  • – Клас на шумоизолация ІV