Стъклопакети

Какво трябва да знаем за стъклата и стъклопакетите:

Въпреки че профилът е основата на прозореца / вратата, най-голямо топло- и шумопредаване се осъществявя през стъклопакета, тъй като той има най-голяма площ. Стъклопакетът е детайл от дограмата, който в никакъв случай не трябва да бъде пренебрегван. Стъклопакетите могат да бъдат в различни конфигурации в зависимост от желанието на клиента и от търсеният ефект. Ние ще ви предложим най-оптималните и добри варианти, както от естетична, така и от практична гледна точка. Важно е не само как ще изглеждат вашите прозорци, но и как ще изпълняват основната си функция – да ви изолират от външната среда.

Най-важната техническа характеристика за един стъклопакет е коефициентът на топлопреминаване, т.нар. Ug-фактор или К-фактор и соларният фактор. Стойността „Ug” дава количеството топлина, което преминава за единица време през 1 кв.м. от остъклената повърхност при температурна разлика от 1К между граничещия със стъклото стаен въздух и този от външната страна (Ug= W/m2K).
Колкото по-малка е тази стойност, толкова по-малки са загубите на топлина
.
Соларният фактор се измерва в % и дава информация до каква степен помещението се загрява през лятото. Колкото е по-ниска стойността на соларният фактор, толкова по-малки са разходите за климатизация през лятото.
СТЪКЛОПАКЕТИ ТЕХНИЧЕСКИ КАТАЛОГ

Стъкла и стъклопакети за топлоизолация:

Нискоемисионно стъкло (K-стъкло, G-стъкло, Top N, Low E, Planitherm Total+) – използва се на северни и източни помещения. НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ТОЗИ ВИД НА ЮЖНИ И ЗАПАДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ.